ΚΟΜΠΟΙ 2

Είναι ο πιο σίγουρος κόμπος για να ενώσουμε δύο σχοινιά η νήματα ακόμα κι' αν γλιστράνε, γι' αυτό τον χρησιμοποιούν οι ψαράδες για τις πετονιές τους. Λύνεται όμως πάρα πολύ δύσκολα και τις περισσότερες φορές καθόλου εάν ενταθεί.


1. Κάνουμε ένα απλό κόμπο με την μια άκρη του σχοινιού, έχοντας περάσει το άλλο σχοινί μέσα.
2. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με την άλλη άκρη.
3. Τραβώντας τα σχοινιά (σχήμα 2) οι δύο κόμποι έρχονται δίπλα δίπλα.
Η βασική της χρήση είναι χρησιμοποιούμε για να κοντύνουμε προσωρινά ένα σχοινί η για να αποφύγουμε το φθαρμένο μέρος ενός σχοινιού που δεν θέλουμε να κόψουμε (η δεν προλαβαίνουμε να κόψουμε, να φιμώσουμε και να ενώσουμε!). Το φθαρμένο μέρος πρέπει να είναι στο μεσαίο τμήμα του διπλωμένου σχοινιού.
1. Σχηματίζουμε με το σχοινί ένα σίγμα τελικό (ς).
2. Παίρνοντας τις άκριες του σχοινιού, σχηματίζουμε δύο ημικύκλια.
3. Προσέχοντας οι άκριες του σχοινιού να είναι στο εσωτερικό, περνούμε τις «γωνιές» του σίγμα στα ημικύκλια.
4. Τραβώντας τα ίσια σχοινιά, θα σφίξουν τα ημικύκλια.
Μία από τις αποδείξεις πως η σφενδόνη είναι σωστή, είναι τα τρία σχοινιά στη μέση που είναι παράλληλα.
 Όπως και οι καντηλίτσες (μονή και διπλή) είναι κόμπος διασώσεως με τη διάφορα ότι το άτομο που ανασύρεται δεν έχει τις αισθήσεις του. Περνάμε τη μια θηλεία πίσω από τα γόνατά του και την άλλη γύρω από τις μασχάλες του. Με τη μια άκρη ανασύρομε το άτομο που προσπαθούμε να διασώσομε ενώ την άλλη άκρη κρατά κάποιος βοηθός μας και κανονίζει ώστε ο ανασυρόμενος να μη κτυπήσει σε βράχια, κλαδιά δένδρων, ή άλλα αντικείμενα που προεξέχουν. Οι δυο θηλείες μπορούν επίσης να προσδεθούν με ημίδεσμους στις χειρολαβές ενός φορείου σε περίπτωση που το άτομο που θέλομε να διασώσομε πρέπει να μείνει ξαπλωμένο στο φορείο. Όπως και η απλή καντηλίτσα, είναι ο κόμπος που δημιουργεί μία θηλιά που δεν γλιστράει, σε όποιο σημείο του σχοινιού θέλουμε, ενώ παράλληλα μπορούμε να αυξομειώσουμε αυτή τη θηλιά όποτε χρειαστεί. Άλλος ένας κόμπος με απεριόριστες εφαρμογές (π.χ. σωστικός κόμπος) που λύνεται πολύ εύκολα όσο κι' αν ενταθεί.

Χρησιμοποιείται για πλέξιμο του σχοινιού στην άκρη σαν είδος φιμώματος ή σαν μόνιμος ακρόδεσμος.

Χρησιμοποιείται για πλέξιμο του σχοινιού στην άκρη σαν είδος φιμώματος ή σαν μόνιμος ακρόδεσμος.
Φίμωμα, σταθερή θηλειά


σχήμα 1: Ξεμπλέξτε το σχοινί αρκετά ώστε οι άκρες να είναι αρκετά μεγάλες για είστε σε θέση να μπει στο σχοινί τουλάχιστον τρεις φορές, συν λίγο περισσότερο. Το Α θα πάει στο πίσω μέρος του σχοινιού, το Β μπροστά, και το Γ θα είναι το πρώτο που θα περάσει κάτω από ένα από τα τρία νήματα.

σχήμα 2: Περάστε το Β κάτω από το νήμα που βρίσκεται τώρα πίσω από το Γ.

σχήμα 3: Πρώτα γυρνάτε το σχοινί ανάποδα, έτσι ώστε το Γ να είναι τώρα στο πίσω μέρος. Θα πρέπει να φαίνεται ένα μόνο σημείο που δεν έχει νήμα να βγαίνει. Εκεί είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να μπει το Α, βάζοντάς το από τα δεξιά προς τα δεξιά, κάτω από το νήμα όπως δείχνει το σχήμα.

σχήμα 4: Αφού το κάθε νήμα μπει στη θέση του, τότε απλά το περνάτε πάνω το αυτό που είναι μπροστά του και κάτω από το επόμενο.

Ο καλύτερος τρόπος για να ενωθούν δύο σχοινιά στα δύο άκρα. Είναι ο πιο ασφαλής, πιο μόνιμος και πιο δυνατός τρόπος για να ενωθούν σχοινιά.
Η κατασκευή είναι η ίδια όπως και στη γάσσα. Η διαφορά είναι ότι πρέπει να γίνει και από τις δύο πλευρές.
να και ένας διαφορετικός τρόπος αναπαράστασης της κατασκευής της ματισιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου